Kvalitetsregister

KVALITETSREGISER

Kvalitetsregistret för röstförbättrande stämbandskirurgi ingår i Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård och har funnits sedan 2009.


I registret ingår 6 diagnoser (ICD-10): 


Stämbandsknutor/knottror (J38.2)

Randstående stämbandsödem (J38.1D)

Stämbandspolyp (J38.1A)

Reinkeödem (J38.1B)

Stämbandscysta (J38.3A)

Fickbandsprolaps/Fickbandscysta/sinusmorgagni cysta (J38.7B)

 

För att kunna registrera och ta del av registerdata från din enhet krävs inloggning med SITHS-kort eller mobilt BankID. Kontakta gärna registrets koordinator Lisa Forsling per epost om du har frågor.

 

Kvalitetsregistret för röstförbättrande stämbandskirurgi har en ny referensgrupp sedan början av 2021 med Staffan Morén som ordförande. I gruppen ingår specialistläkare inom foniatri/ÖNH och logopeder. Gruppen arbetar för närvarande med att ta fram en ny version av registret där även nya diagnoser kommer att inkluderas.