Bli medlem

BLI MEDLEM


Föreningen erbjuder sina medlemmar utbildningstillfällen och gemensamma aktiviteter som främjar erfarenhets- samt kunskapsutbyte, minst en gång om året. Medlemsavgift är 300:- per år.


Intresseförfrågan för att bli medlem i Svensk Foniatrisk Förening (SFF) hanteras av Sveriges Läkarförbund (SLF), även för de som inte är medlemmar i SLF. Välkommen med din ansökan genom att logga in med ditt Bank ID på (länk: https://slf.se/bli-medlem/specialitets-och-intresseforening/) och välja “Svensk Foniatrisk Förening” som intresseförening. Förfrågan bevakas av SFFs-kassör och beslutas av styrelsen vid regelbundna möten som hålls ca 2 gånger per termin.